O nás
 
Kontakt
 
in Web czech .cri.cn

Hlavní stránka  Cestování  Kultura  Byznys  Komunikace  ?ín?tina  Hudba  Foto  ?ínská encyklopedie  Stará stránka

Pouze bezpe?né a p?átelské prost?edí m??e p?ilákat ?ínské turisty
?ínské ministerstvo zahrani?í vydalo 4. ?ervna oznámení o bezpe?nosti cestování do Spojenych stát?...
?ínské ministerstvo pr?myslu a informa?ních technologií vydá v blízké budoucnosti komer?ní licenci pro 5G
V globálním rámci 5G v sou?asné době vstupuje do kritické fáze komer?ního nasazení. Díky kombinaci nezávislé inovace a otev?ené spolupráce získal ?ínsky pr?mysl 5G konkuren?ní vyhodu.
?ína Svět Z ?eskych médií
• ?ína a Rusko nadále prohloubí vyměnu a spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Letos si p?ipomínáme 70. vyro?í navázání diplomatickych vztah? mezi ?ínou a Ruskem. Vyměna a spolupráce v oblasti cestovního ruchu jsou po celé generace základem ve?ejného mínění a p?átelství mezi ?ínou a Ruskem a také se staly d?le?itou sou?ástí bilaterální pragmatické spolupráce mezi ?ínou a Ruskem...
• Světová vystava po?tovních známek roku 2019 bude zahájena v ?ervnu v ?ínském městě Wuhan
Dne 14. května tisková kancelá? ?ínské Státní rady na tiskové konferenci v Pekingu seznámila noviná?e s p?íslu?nymi informacemi o světové vystavě po?tovních známek roku 2019 v ?íně. Hlavním tématem této vystavy je vzájemná podpora prosperity, míru, kulturního rozvoje a ochrany ?ivotního prost?edí...
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China